Committee

Honorary Conference Chair

Jia-Guang Sun (Tsinghua University, China)

 

Conference Co-Chairs:

Jorg Peters (University of Florida, USA)

Seungyong Lee (POSTECH, South Korea)

 

Program Co-Chairs:

Paul Rosin (Cardiff University, UK)

Tianjia Shao (Zhejiang University, China)

 

Publicity Co-Chairs:

Hongbo Fu (City University of Hong Kong)

Yoshinori Dobashi (Hokkaido University, Japan)

 

Publication Chair:

Shi-Min Hu (Tsinghua University, China)

 

Organizing Co-Chairs:

Hui Zhang (Tsinghua University, China)

Tai-Jiang Mu (Tsinghua University, China)

 

Organizing Committee Members:

Shi-Sheng Huang (Beijing Normal University, China)

Jun-Xiong Cai (Tsinghua University, China)

Dun Liang (Tsinghua University, China)

 

Program Committee Members:

Amit Bermano (Tel-Aviv University)

Bailin Deng (Cardiff University)

Bedrich Benes (Purdue University)

Bin Sheng (Shanghai Jiaotong University)

Charlie C. L. Wang (University of Manchester)

Chenfeng Li (Swansea University)

Chi-Wing Fu (Chinese University of Hong Kong)

Chrysanthou Yiorgos (University of Cyprus)

Daniel Thalmann (EPFL)

Dominik Michels (KAUST)

Dongming Yan (Institute of Automation, CAS)

Etienne Vouga (The University of Texas at Austin)

Fabio Pellacini (Sapienza University of Rome)

Fanglue Zhang (Victoria University of Wellington)

Feng Xu (Tsinghua University)

Guoning Chen (University of Houston)

Hao Pan (Microsoft Research Asia)

He Wang (University of Leeds)

Hongbin Zha (Peking University)

Hongbo Fu (City University of Hong Kong)

Hui Fang (Loughborough University)

Hui Huang (Shenzhen University)

Hung-Kuo Chu (National Tsing Hua University)

I-Chen Lin (National Chiao Tung University)

James Tompkin (Brown University)

Jean-Michel Dischler (University of Strasbourg)

Jeremie Dumas (Adobe Research)

Jessica Zhang (Carnegie Mellon University)

Jia Deng (Princeton University)

Jianmin Zheng (Nanyang Technological University)

Jiazhi Xia (Central South University)

Jiri Kosinka (University of Groningen)

Julio Marco (Universidad de Zaragoza)

Jun Wu (Delft University of Technology)

Juncong Lin (Xiamen University)

Juyong Zhang (University of Science and Technology of China)

Kai Xu (National University of Defense Technology)

Kun Xu (Tsinghua University)

Ligang Liu (University of Science and Technology of China)

Lin Gao (Insititute of Computing Technology, CAS)

Lingqi Yan (University of California, Santa Barbara)

Lizhuang Ma (Shanghai Jiantong University)

Lvdi Wang (Microsoft Research Asia)

Manfred Lau (City University of Hong Kong)

Marta Ortin (Universidad de Zaragoza)

Martin Eisemann (Technische Hochschule Koeln)

Meng Yang (Shenzhen University)

Miao Wang (Beihang University)

Michael Weinmann (University of Bonn)

Mingming Cheng (Nankai University)

Ming-Te Chi (National Chengchi University)

Myung-Soo Kim (Seoul National University)

Pedro Hermosilla (Ulm University)

Pengfei Xu (Shenzhen University)

Peter Eisert (Humboldt University)

Qian Sun (Tianjin University)

Qixing Huang (The University of Texas at Austin)

Rahul Narain (Indian Institute of Technology Delhi)

Ran Song (Shandong University)

Ruofeng Tong (Zhejiang University)

Shao-Ping Lu (Nankai University)

Shigeo Takahashi (The University of Aizu)

Shihong Xia (Institute of Computing Technology, CAS)

Shinjiro Sueda (Texas A&M University)

Shiqing Xin (Shandong University)

Songhai Zhang (Tsinghua University)

Tien-Tsin Wong (Chinese University of Hong Kong)

Weikai Chen (Tencent US)

Weiming Dong (Institute of Automation, CAS)

Weiyin Ma (City University of Hong Kong)

Xiaoguang Han (Chinese University of Hong Kong, Shenzhen)

Xiaohu Guo (University of Texas at Dallas)

Xiao-Ming Fu (University of Science and Technology of China)

Xuequan Lu (Deakin University)

Yang Liu (Microsoft Research Asia)

Yifan Peng (Stanford University)

Ying He (Nanyang Technological University)

Yipeng Qin (Cardiff University)

Yongjin Liu (Tsinghua University)

Yuanfeng Zhou (Shandong University)

Yu-Kun Lai (Cardiff University)

Yunhai Wang (Shandong University)

Yu-Ting Tsai (Yuan Ze University)

Zhouhui Lian (Peking University)

Zichun Zhong (Wayne State University)